werkgroepen

Liturgische werkgroep

Deze werkgroep staat in voor het uitwerken en voorbereiding van de eucharistie- en gebedsvieringen op zondagen, op feestdagen en tijdens de sterke tijden in het kerkelijk jaar.

Contactpersoon: Jos Bombeke: josjan@skynet.be 

 

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep “liturgisch bloemschikken” bestaat uit enkele bereidwillige dames. Zij zorgen wekelijks voor een mooi bloemstuk, veelal aangepast aan de zondagslezing.

Contactpersoon: 

 

Lectoren

De lectoren hebben als taak tijdens de eucharistievieringen of gebedsdiensten voor te lezen. Er wordt een beurtrol opgesteld voor de zondagsvieringen.

Contactpersoon: 

 

Catechese: Eerste communie en Vormsel

Samen met de parochiepriester en een trekkersploeg (catechisten) zijn er elk jaar bereidwillige ouders om op een speelse maar toch diepgaande manier een eigentijdse catechese te brengen aan de eerstecommunicanten en vormelingen. In de werkgroepen bereiden de catechisten samen met de ouders hun werking voor.

Contactpersoon: Parochiepriester Koen Timmermans: koen.timmermans@donbosco.be

 

Misdienen

Een verzorgde liturgie vraagt ook goede misdienaars. Misdienaar worden kan reeds na de eerste communie.
De taak van de misdienaars bestaat er in de priester of voorganger praktische hulp te bieden tijdens de eucharistieviering of gebedsdienst.

Contactpersoon: Parochiepriester Koen Timmermans: koen.timmermans@donbosco.be

 

Wijkwerking

Een werkgroep bestaande uit 35 wijkwerkers bezorgen parochienieuws in alle brievenbussen van de parochie.
Contactpersoon: Parochiesecretariaat: dominiek.savioparochie@gmail.com

 

Samana (Ziekenzorg)

Deze vereniging wil zieken en gezonden samenbrengen. Leden van deze groep bezoeken geregeld zieken of oudere mensen aan huis. Op geregelde tijden zijn er bijeenkomsten: rond de parochiale - en nationale ziekendag en Lichtmis.

Contactpersoon: Jos Rolies
Achter d'Abdij 23, 1702 Groot-Bijgaarden

tel: 02 466 88 48

e-mail: jos.rolies@gmail.com

 

Broederlijk Delen/ Welzijnszorg ‘Samen Tegen Armoede’

Deze werkgroep verzorgt jaarlijks de animatie van de vastenactie van Broederlijk Delen en van de adventsactie ‘Samen Tegen Armoede’ van Welzijnszorg. De werkgroep organiseert in de veertigdagentijd een solidariteitsmaaltijd (Culinair Solidair) en een Koffiestop ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen. Tijdens de advent is er ‘Soep op de stoep’ om de projecten van Welzijnszorg – Samen tegen armoede te ondersteunen.

Contactpersoon: Lisette Herinckx: lisette.herinckx@telenet.be

 

Solidariteit

Deze groep ondersteunt het missiewerk van pater Bert Vanbuel in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Contactpersoon: Eddy Vermaanen
Hendrik Placestraat 3, 1702 Groot-Bijgaarden

Tel: 02 466 27 37

e-mail: eddy.vermaanen@skynet.be

 

Welzijnsschakels

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Dit is een groep van vrijwilligers die permanente aandacht en zorg willen hebben voor mensen met problemen van armoede en uitsluiting. Tot hun werking behoort o.a. voedselbedeling, huistaakbegeleiding, i.s.m. het OCMW van Dilbeek, enz.

Contactpersoon: Agnes Desaedeleer

 

Zangkoren

Onze parochiegemeenschap telt twee zangkoren.

Het uitvaartkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning bij uitvaarten. De repetities gaan door in de weekkapel van de kerk op de eerste en derde dinsdag van de maand, telkens van 9u30 tot 11u00.

Contact: parochiepriester Koen Timmermans of dirigente Lucienne Van Lierde

Het Saviokoor (= groot gemengd volwassenkoor) verzorgt de muzikale begeleiding bij grotere vieringen. Er is elke dinsdagavond repetitie om 19u30 in de weekkapel van de kerk.

Contact: Jos Bombeke: josjan@skynet.be 

Tijdens de zondagsvieringen is er een klein aanzingkoortje. Wie graag meezingt, mag zich daar op zondag gerust bij zetten.

 

ISD = Interreligieuze Samenwerking Dilbeek

Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen als “Interreligieuze Samenwerking Dilbeek”.
Het initiatief hiervoor is genomen in de parochieploeg en vanuit spontane contacten tussen voorgangers van de rooms-katholieke gemeenschap, de Ahmadiyya moslim gemeenschap in Sint-Ulriks-Kapelle, de Evangelische Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel.
De bedoeling van de organisatie is om te komen tot een beter verstaan van elkaar, van andere godsdiensten en levensbeschouwingen, om samen vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen.

Contactpersoon: