parochiale werken

Onze parochie is aangesloten bij de “V.P.W dekenaat Asse”. 

Deze v.z.w. heeft tot doel, in samenwerking met de pastoraal, het tijdelijke te beheren van de afdelingen, bij te dragen en te helpen bij de stichting en het beheer van activiteiten met een godsdienstig, sociaal, educatief of cultureel karakter, die zich situeren in het kader of in het verlengde van deze pastoraal en de personen bij te staan die actief zijn in het beheer van het tijdelijke en bij de voornoemde activiteiten. 

De vereniging heeft eveneens tot doel het behoud en de valorisatie van de monumenten waar ze eigenaar van is.