kerkfabriek

De kerkfabriek staat in voor de gebouwen van de eredienst en heeft als taak de eredienst materiaal mogelijk te maken. Dat betekent concreet dat de Kerkfabriek het kerkgebouw beheert en zorgt voor het onderhoud ervan, en dat ze instaat voor het materiële aspect van de eredienst. De kerkraad vergadert ongeveer driemaandelijks en bestaat uit de volgende leden:

Koen Timmermans, sdb - parochiepriester
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke voor de parochie

Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek
Tel: 02 466 64 67
Gsm: 0477 82 02 15
e-mail: koen.timmermans@donbosco.be

 

Eric Van Grimbergen
voorzitter

Kloosterstraat 187, 1702 Groot-Bijgaarden
Tel: 02 569 02 41
Gsm: 0486 50 40 50
e-mail: eric@mountain.be

 

Anne Van Oudenhove
penningmeester

Smissenbosstraat 14 A, 1700 Dilbeek
Tel: 02 466 22 72
Gsm 0476 51 79 98
e-mail: anne.vanoudenhove1@telenet.be

 

Kristina Marissens
secretaris

Kasteellaan 12, 1702 Groot-Bijgaarden
Gsm: 0473 89 40 59
e-mail: kristina.marissens@gmail.com

 

Vincent Geers

Koolwitje 29, 1700 Dilbeek
Tel: 02 466 55 46
e-mail: vincent.geers@zaolife.be

 

Guido Deroost 

Koolwitje 3, 1700 Dilbeek
e-mail: greet.heyvaert@scarlet.be